TELEDYSK – próba definicji

Teledysk to jedna z najpopularniejszych form muzyczno-wizualnych, które zdarza nam się odbierać w mediach, zwłaszcza w Internecie. Czy jest to jednak tylko prosta rozrywka czy też może wideoklipy przekazują i odzwierciedlają istotne treści naszej kultury, niekoniecznie wyrażone wprost?

Teledyski, hity, przeboje

Madonna – obraz inspirowany teledyskiem Frozen, [Babette van den Berg]

 

Teledysk, według definicji Słownika Języka Polskiego, to „utwór muzyczny, zwłaszcza piosenka, ilustrowany krótkim filmem, nagrany na taśmie magnetowidowej”. Oczywiście ten ostatni element definicji w epoce cyfrowej uległ znaczącej zmianie, jednak od momentu pojawienia się tego zjawiska w kulturze masowej zasadnicza forma wideoklipu pozostaje niezmienna. Krótki filmik promujący daną piosenkę zyskał ogromną popularność, stanowi bowiem próbę przełożenia muzyki na serię obrazów zaczerpniętych z życia, wyobraźni czy marzeń.Kultura współczesna jest wręcz nasycona ikonografią wideoklipu, niejednokrotnie powiązanego z innymi zjawiskami, jak reklama czy nawet polityczna agitacja. Najciekawsze w teledysku wydaje się zaś jego niesłychana zdolność do odzwierciedlania w skondensowanej formie głównych tendencji kulturowych. Co ciekawe, ewolucja teledysku wiele mówi nie tylko o tym, czego pragniemy, ale dotyka również niejako podskórnej warstwy kultury. Wideoklip trafnie określa więc kulturowe tabu, podświadome lęki i ukryte mechanizmy sterujące społecznymi wyobrażeniami. Teledysk to zatem zjawisko, któremu warto poświęcić uwagę, ponieważ jest stałym elementem kultury popularnej, ale również fenomenem wkraczającym w świat sztuki.